Keystone logo
Universidade de Caxias do Sul

Universidade de Caxias do Sul

Universidade de Caxias do Sul

Giới thiệu

Universidade de Caxias do Sul - UCS là một tổ chức giáo dục đại học của Braxin có đặc điểm là một cơ sở thuộc cộng đồng. Các hoạt động của nó bao gồm trực tiếp khu vực Đông Bắc của bang Rio Grande do Sul, nằm ở cực nam của đất nước. Đây là một phần của tổ chức Fundação Universidade de Caxias do Sul, một thành viên liên kết của "Consorcio das Universidades Comunitárias Gaúchas" - COMUNG (một hiệp hội tham gia vào các tổ chức giáo dục đại học cộng đồng ở bang Rio Grande do Sul); một thành viên của "Associação Brasileira das Universidades Comunitárias" - ABRUC (một hiệp hội tham gia vào các trường đại học cộng đồng ở Braxin); của "Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras" - CRUB (Hội đồng các trường đại học Braxin); và đến "Viện nghiên cứu Giáo dục Đại học ở Rio Grande do Sul". Trên trường quốc tế, UCS là một thành viên của "Đại học Associação das Universidad de Língua" - AULP (Hiệp hội các trường đại học nói tiếng Bồ Đào Nha); "Tổ chức Đại học Interamericana" - OUI; và "Đại học Latinoamericana Đỏ Latinoamericana de Cooperación" - RLCU (Mạng Hợp tác Trường Đại học Mỹ Latinh), và nhiều thứ khác. Được thành lập vào năm 1967, Universidade de Caxias do Sul là trường đại học lâu đời nhất trong khu vực. Nó được xây dựng dựa trên nỗ lực tập thể của cộng đồng và nó vẫn được thực hiện theo cam kết và sự tham gia của các bộ phận khác nhau của xã hội, những người tin vào giáo dục đại học như một nguồn cho sự phát triển xã hội. Họ được đại diện trong ban giám đốc của Quỹ hỗ trợ bởi các cơ quan công quyền - từ cấp thành phố, tiểu bang và liên bang - và bởi các thực thể đại diện cho các nhóm xã hội dân sự.

1
2

Nhiệm vụ và Nguyên tắc Hướng dẫn

Sứ mệnh và các nguyên tắc hướng dẫn hoạt động của Universidade de Caxias do Sul trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau là kết quả từ một quá trình có sự tham gia rộng rãi liên quan đến tất cả các cộng đồng học thuật để đưa các kế hoạch hành động của tổ chức trong mười năm tới, độc nhất vô nhị.

Tiêu điểm

Hiểu biết

Tầm nhìn

Cần thiết cho sự phát triển bền vững về mặt kiến ​​thức.

Sứ mệnh

Sản xuất, hệ thống hoá và xã hội hóa kiến ​​thức với chất lượng và sự liên quan đến phát triển bền vững.

Nguyên tắc

 • Tôn trọng nhân dân - Mọi người sẽ luôn được đánh giá và tôn trọng là cá nhân và công dân.
 • Trách nhiệm xã hội - Tài sản chung sẽ là tiêu chí hướng dẫn hành động của trường.
 • Tính phù hợp của thể chế - UCS sẽ tìm kiếm một trình độ vĩnh viễn về nhân viên, cơ cấu; quy trình tổ chức cũng như các chương trình và hành động.
 • Sự phổ biến của lợi ích thể chế - Các lợi ích của tổ chức nên được đặt lên trên mỗi cá nhân, đảm bảo sự tồn tại của sự đa dạng.
 • Đổi mới - Nhiệm vụ đổi mới khoa học, hợp tác kỹ thuật và công nghệ nên hướng dẫn hành động của cơ quan.
 • Hợp nhất địa phương và toàn cầu - Đại học sẽ tìm kiếm sự tham gia đồng thời vào các kế hoạch địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế.
 • Quản lý Dân chủ - Đại học sẽ thúc đẩy kinh nghiệm dân chủ bằng cách tìm kiếm sự tham gia của cộng đồng học thuật trong các quy trình lập kế hoạch và quản lý.
 • Cam kết về Môi trường - Đại học cần thúc đẩy và tham gia vào các hoạt động góp phần phát triển bền vững với mục tiêu cuối cùng là gìn giữ cuộc sống.
 • Tự chủ - Đại học sẽ bảo toàn sự tự trị về giáo dục, khoa học, hành chính, kỷ luật và tài chính và quản lý tài sản cần thiết để đảm bảo hoàn thành sứ mệnh của mình.
 • Tính bền vững - Đại học sẽ tìm kiếm sự bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường thông qua quản lý hiệu quả và hiệu quả.

3

Địa điểm

 • Caxias do Sul

  Universidade de Caxias do Sul Main Campus: Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 - CEP 95070-560 - Caxias do Sul - RS - Brazil, 95070-560, Caxias do Sul

  Câu hỏi