Keystone logo
University of Europe for Applied Sciences Cử nhân Kỹ thuật phần mềm

BSc in

Cử nhân Kỹ thuật phần mềm

University of Europe for Applied Sciences

University of Europe for Applied Sciences

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

Potsdam, Đức

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

6 học kỳ

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

EUR 708 / per month *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

* Ứng viên EU: 9.310 € hàng năm; Ứng viên không thuộc EU: 11.340 € hàng năm

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi