Keystone logo
Universidad Abierta Y A Distancia De México Cử nhân An toàn Công cộng

Cử nhân in

Cử nhân An toàn Công cộng

Universidad Abierta Y A Distancia De México

Universidad Abierta Y A Distancia De México

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Mexico City, Mexico

Ngôn ngữ

Yêu cầu thông tin

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Jul 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Cử nhân quản lý các thách thức xã hội quốc tế
    • Rotterdam, Hà Lan
  • Chính sách công và sự tập trung của dịch vụ
    • Albion, Hoa Kỳ
  • Chuyên ngành chính sách công
    • Albion, Hoa Kỳ