Keystone logo
Universidad Nacional Noroeste Buenos Aires

Universidad Nacional Noroeste Buenos Aires

Universidad Nacional Noroeste Buenos Aires

Giới thiệu

Đại học Quốc gia Tây Bắc của tỉnh Buenos Aires (UNNOBA) được thành lập vào ngày 16 tháng 12 năm 2002 theo Nghị định của Cơ quan Hành pháp Quốc gia số 2.617, và sự thành lập của nó đã được phê chuẩn bởi Luật số 25.824 ngày 19 tháng 11 năm 2003. Nó có trụ sở tại thành phố Junín, nơi đặt trụ sở chính quyền trung ương và trụ sở chính tại thành phố Pergamino. Nó được tổ chức với cấu trúc gồm các Trường và Phòng ban.

Việc thành lập dự án thể chế và học thuật của Đại học Quốc gia vùng Tây Bắc của tỉnh Buenos Aires làm cơ sở cho việc tổ chức hai Trung tâm Đại học Vùng, Trung tâm Đại học Vùng Junín (CURJ) và Trung tâm Đại học Vùng Pergamino (CRUP), phát triển các hoạt động giáo dục đại học đại học lần lượt từ năm 1990 và 1991.

Địa điểm

  • Junín

    Avenida Libertad,555, B6000, Junín

    Câu hỏi