Keystone logo
University at Albany SUNY Rockefeller College of Public Affairs and Policy Cử nhân Chính sách công và Quản lý

BA in

Cử nhân Chính sách công và Quản lý

University at Albany SUNY Rockefeller College of Public Affairs and Policy

University at Albany SUNY Rockefeller College of Public Affairs and Policy

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Albany, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Cử nhân Quản lý Công Quốc tế
    • Budapest, Hungary
  • Cử nhân Quản lý Công và Quản trị
    • Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi