Keystone logo
© Eva Dang
University of Cambridge St. Edmund's College

University of Cambridge St. Edmund's College

University of Cambridge St. Edmund's College

Giới thiệu

St Edmund's nhận sinh viên chưa tốt nghiệp cho tất cả các môn học do Đại học Cambridge cung cấp. Chúng tôi là một trong bốn trường cao đẳng chấp nhận ứng viên cho Khóa học sau đại học của Cambridge về Y khoa và liên kết (sau đại học) vào Y khoa và Thú y. Trường Cao đẳng St Edmund nhận tới năm mươi sinh viên đại học trưởng thành và sinh viên liên kết từ 21 tuổi trở lên vào mỗi tháng 10. Chúng tôi chấp nhận ứng viên cho mọi khóa học đại học toàn thời gian được cung cấp tại Đại học Cambridge, bao gồm, từ năm 2018, Khóa học sau đại học về Y khoa.

Địa điểm

  • Cambridge

    Mount Pleasant, CB3 0BN, Cambridge

    Câu hỏi