Keystone logo
University of Illinois at Chicago College of Urban Planning and Public Affairs Cử nhân nghệ thuật chính sách công

BA in

Cử nhân nghệ thuật chính sách công

University of Illinois at Chicago College of Urban Planning and Public Affairs

University of Illinois at Chicago College of Urban Planning and Public Affairs

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Chicago, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

USD 14.870 / per year *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* - sinh viên trong bang; $ 28,562 - sinh viên ngoài tiểu bang; $ 30,144 - sinh viên quốc tế

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Chính sách công và sự tập trung của dịch vụ
    • Albion, Hoa Kỳ
  • Chuyên ngành chính sách công
    • Albion, Hoa Kỳ
  • Cử nhân nghệ thuật trong chính sách công
    • Greenville, Hoa Kỳ