Keystone logo
University of Kent Forensic Science with a Foundation Year - BSc (Hons)

Forensic Science with a Foundation Year - BSc (Hons)

University of Kent

University of Kent

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Canterbury, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Tuyển sinh

Học bổng và tài trợ

Học phí chương trình

Về trường học

Chat with students

Câu hỏi