Keystone logo
University of Mauritius

University of Mauritius

University of Mauritius

Giới thiệu

Về chúng tôi

University of Mauritius (UoM) tọa lạc tại Reduit, một thị trấn nhỏ ở trung tâm Mauritius. UoM được thành lập vào năm 1965 với quan điểm về cơ bản là quốc gia. Lúc đầu, trường có ba trường là Nông nghiệp, Quản trị và Kỹ thuật Công nghiệp. Với thời gian, nó đã mở rộng để bao gồm năm Khoa, cụ thể là Nông nghiệp, Kỹ thuật, Luật và Quản lý, Khoa học và Nghiên cứu Xã hội & Nhân văn. Để nâng cao phương thức giảng dạy trực diện truyền thống của mình, trường đại học đang sử dụng các Công nghệ Học tập Sáng tạo như giáo dục từ xa và học trực tuyến. Trong những năm qua, UoM đã phát triển trở thành trường Đại học số một của đất nước, tập trung vào nghiên cứu và tư vấn và phát triển chương trình nghiên cứu đại học và sau đại học để đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế Mauritian.

Tầm nhìn và sứ mệnh của trường đại học

Tầm nhìn

Để định vị UoM là một trường đại học tham gia nghiên cứu và kinh doanh.

Tầm nhìn mới này trao quyền cho UoM đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng nguồn nhân lực, trí tuệ, kinh doanh và vốn xã hội cần thiết cho đất nước chúng ta để phát triển nền kinh tế dựa trên sự đổi mới.

Để đạt được tầm nhìn này, UoM không chỉ phát triển mối quan hệ ba bên (UoM-Chính phủ-Công nghiệp) mà còn gắn kết chặt chẽ với cộng đồng vào những gì được đặt ra như một chuỗi xoắn bốn lần đổi mới, như được mô tả dưới đây:

117248_ScreenShot2019-06-25at10.41.20AM.png

Tuyên bố sứ mệnh

Phát triển hệ sinh thái để học tập đẳng cấp thế giới, nghiên cứu có tác động và đổi mới để phát triển mạnh cũng như thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp vì lợi ích của Mauritius và xã hội nói chung.

Địa điểm

  • Réduit

    80837, , Réduit

Câu hỏi