Keystone logo
University of Mount Union

University of Mount Union

University of Mount Union

Giới thiệu

Sứ mệnh của University of Mount Union là chuẩn bị cho sinh viên có một cuộc sống hoàn thiện, làm việc có ý nghĩa và trách nhiệm công dân.

Mount Union được thành lập vào năm 1846 bởi Orville Nelson Hartshorn như một nơi mà nam giới và phụ nữ có thể được giáo dục với cơ hội bình đẳng. Khoa học sẽ song song với khoa học nhân văn, và sẽ không có sự phân biệt do chủng tộc, màu da hay giới tính.

Việc được nhận vào Mount Union luôn được đánh giá dựa trên sự xuất sắc và hứa hẹn trong học tập. Mount Union tin tưởng vào sự bình đẳng cơ bản của tất cả con người và quyền có cơ hội bình đẳng cho tất cả những gì nó tìm kiếm để phục vụ và cho tất cả những người nó sử dụng.

Địa điểm

  • Alliance

    Clark Avenue,1972, 44601, Alliance

    Câu hỏi