Keystone logo
University of Tampa CSSME and CNHS Cử nhân Khoa học về Khoa học Pháp y

Cử nhân Khoa học về Khoa học Pháp y

University of Tampa CSSME and CNHS

University of Tampa CSSME and CNHS

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Tampa, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

USD 45.878 / per year *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* chi phí trung bình cho sinh viên đại học toàn thời gian cho năm học 2022-2023 (mùa thu và mùa xuân)

Giới thiệu

Kết quả chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi