Keystone logo
Virginia Tech Pamplin

Virginia Tech Pamplin

Virginia Tech Pamplin

Giới thiệu

Bằng cử nhân đầu tiên về kinh doanh tại nơi cuối cùng sẽ trở thành Virginia Tech được cung cấp vào năm 1925 và bằng thạc sĩ đầu tiên vào năm 1931. Một trường kinh doanh được thành lập vào năm 1961 với 28 giảng viên và 823 sinh viên. Kinh doanh trở thành một trong những trường cao đẳng của trường vào năm 1965.

Trường được đặt tên cho hai cựu sinh viên, Robert B. Pamplin và con trai của ông, Robert B. Pamplin Jr., vào năm 1986 để ghi nhận những thành tựu cả đời của họ, sự phục vụ của họ cho Virginia Tech và đặc biệt là trường đại học kinh doanh, và hỗ trợ tài chính của họ. Robert B. Pamplin, qua đời vào tháng 6 năm 2009 ở tuổi 97, là chủ tịch đã nghỉ hưu của Georgia-Pacific. Robert B. Pamplin Jr. là chủ tịch, chủ tịch và giám đốc điều hành của RB Pamplin Corporation of Portland, Oregon. Tổng số quà tặng của Pamplins cho trường đại học vượt quá 25 triệu đô la.

Địa điểm

  • Blacksburg

    Pamplin Hall,1030, 24061, Blacksburg

    Câu hỏi