Keystone logo
Wakayama University

Wakayama University

Wakayama University

Giới thiệu

Wakayama University là trường đại học quốc gia duy nhất ở tỉnh Wakayama và nó bao gồm bốn Khoa: Khoa Giáo dục, Khoa Kinh tế, Khoa Kỹ thuật Hệ thống và Khoa Du lịch. Với khẩu hiệu của chúng tôi, " Wakayama University muốn hỗ trợ bạn trong suốt cuộc đời", Wakayama University cung cấp giáo dục và trợ giúp nhằm phát triển nguồn nhân lực, những người, với tư cách là thành viên của xã hội tự khám phá tương lai, có ý thức nhân văn phong phú những phẩm chất để thúc đẩy quốc tế hóa và có khả năng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của xã hội. Chúng tôi cũng nhấn mạnh vào kết nối của chúng tôi với cộng đồng và nghiên cứu không gian và giáo dục, làm việc trên nhiều sáng kiến và phát triển cơ sở vật chất.

Địa điểm

  • Wakayama

    Sakaedani 930, 640-8510, Wakayama

    Câu hỏi