Keystone logo
© WSPA Marketing Center
The University College of Enterprise and Administration

The University College of Enterprise and Administration

The University College of Enterprise and Administration

Giới thiệu

Trường Đại học Quản trị Doanh nghiệp hoạt động dựa trên sự cho phép của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia và theo Đạo luật Giáo dục Đại học ngày 27 tháng 7 năm 2005 (Tạp chí Luật số 164, mục 1365, đã sửa đổi) và các quy định pháp lý ban hành bởi Đạo luật , cũng như căn cứ vào Điều lệ. Trường được giám sát bởi Người sáng lập và Bộ trưởng có thẩm quyền về giáo dục đại học, theo Đạo luật Giáo dục Đại học.

Sứ mệnh của Trường Cao đẳng Đại học là dạy sinh viên sáng tạo, phát triển sự nghiệp và giúp họ tìm được vị trí của mình trong một thế giới toàn cầu hóa. WSPA phát triển năng lực quốc tế và liên văn hóa của sinh viên thông qua việc tạo ra một môi trường quốc tế tại trường Đại học và thông qua sự di chuyển quốc tế của sinh viên và giảng viên. Trường Đại học hợp tác chặt chẽ với một số lượng lớn các trường đại học và cao đẳng châu Âu và ngoài châu Âu, hiệp hội, công ty và tổ chức thị trường lao động.

WSPA có kinh nghiệm trong các dự án được tài trợ bởi Quỹ Cấu trúc và Chương trình Học tập suốt đời của EU- Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Study Visit và STF. Kể từ năm 2007, WSPA đã giành được 20 khoản tài trợ do Quỹ Kết cấu EU hỗ trợ với số tiền lên tới gần 8 triệu EUR, 200 000 EUR từ Quỹ Học bổng và Đào tạo, quỹ tài trợ LLP-Erasmus và Erasmus+ lên tới 1 triệu EUR. WSPA đã được trao Giải thưởng Đại học Lãnh đạo và danh hiệu Nhà lãnh đạo Di động trong các dự án do Quỹ Na Uy tài trợ. WSPA đã giành vị trí đầu tiên trong hạng mục Đào tạo nhân viên lớn nhất trong EEA Grants- Na Uy Grants ở Ba Lan.

Giáo dục thực hành là ưu tiên hàng đầu của WSPA (thực tập, vị trí, đối tác kinh doanh và hành chính công, và những người hành nghề với tư cách là thành viên của khoa). Phương pháp giảng dạy bao gồm học theo nhóm nhỏ, hướng dẫn, phương pháp thực hành, dự án cá nhân và nhóm cũng như dự án cộng đồng. WSPA mang đến nhiều cơ hội khác nhau cho sinh viên: di chuyển quốc tế ngắn hạn và dài hạn, Văn phòng Hướng nghiệp, thực tập, dự án làm việc và vị trí trong các đối tác kinh doanh địa phương và khu vực, chính phủ sinh viên, hội chợ việc làm hai năm một lần và vườn ươm doanh nghiệp cho sinh viên. Trường duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp địa phương và khu vực.

Địa điểm

  • Lublin

    ul. Bursaki 12, Lublin, 20-150, Lublin

Câu hỏi