Học bổng

Học bổng và phần thưởng tài chính thường được các trường đại học hoặc tổ chức giáo dục khác cung cấp để hỗ trợ sinh viên về mặt tài chính trong quá trình học. Học bổng được cấp theo nhu cầu tài chính, năng lực học thuật, hoạt động cộng đồng, thành tích nghệ thuật hoặc thể thao hoặc tổng hợp tất cả các điều trên.

Học bổng Keystone cho sinh viên đại học

Keystone Academic Solutions trao tặng học bổng bậc đại học cho sinh viên trên khắp thế giới. Học bổng sẽ được trao cho những sinh viên có thành tích học tập tốt và có thể thể hiện động lực mạnh mẽ muốn thay đổi thế giới thông qua giáo dục. Đăng ký tại đây để nhận thông tin cập nhật về các đợt học bổng tiếp theo!

Học bổng Keystone cho sinh viên cao học

Keystone Academic Solutions trao tặng học bổng bậc sau đại học cho sinh viên trên khắp thế giới. Học bổng sẽ được trao cho những sinh viên có thành tích học tập tốt và có thể thể hiện động lực mạnh mẽ muốn thay đổi thế giới thông qua giáo dục. Đăng ký tại đây để nhận thông tin cập nhật về các đợt học bổng tiếp theo!