StudentTests

Các bài kiểm tra và bài kiểm tra cho sinh viên sẽ quyết định sinh viên có đủ điều kiện theo học các loại bằng cấp khác nhau hay không; vì vậy điều quan trọng là sinh viên và sinh viên tiềm năng phải tìm hiểu về các yêu cầu và dạng bài kiểm tra khác nhau và ôn tập chăm chỉ để có thể được nhận vào trường đại học và chương trình mong muốn của họ.
Kỳ thi GMAT™️ được chấp nhận bởi hơn 7.000 chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh trên khắp thế giới và cho bạn cơ hội tuyệt vời để thể hiện mức độ thành thạo những kỹ năng cần thiết để thành công trong các chương trình này. Hàng năm, hơn 200.000 thí sinh tham gia kỳ thi GMAT trực tuyến hoặc tại một trung tâm khảo thí. Để tìm hiểu xem bạn có thể tham gia bằng cách nào và giúp hồ sơ ứng tuyển vào trường quản trị kinh doanh của bạn thật nổi bật, hãy truy cập trang web bên dưới.